دانلود رایگان


288 - دانلود پروژه: بررسی امنيت زيستي جهت كاهش بيماريهاي عفوني و راهكارهاي مهار بيماري بوسيله برنامه‌هاي امنيت زيستي - دانلود رایگان



دانلود رایگان دانلود پروژه: بررسی امنیت زیستی جهت کاهش بیماریهای عفونی و راهکارهای مهار بیماری بوسیله برنامه‌های امنیت زیستی

دانلود رایگان 288 - دانلود پروژه: بررسی امنيت زيستي جهت كاهش بيماريهاي عفوني و راهكارهاي مهار بيماري بوسيله برنامه‌هاي امنيت زيستي فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 153


اوائل قرن حاضر تئولابد اسميت وديگر همه گير شناسان آن زمان اين تفكر را كه عوامل بيماريزا علت بيماريها باشند كنار گذاشتند و اذهان را متوجه چند عاملي بودن بيماريها ساختنند. اين مطالععات منجر به رشد اين تفكر شد كه وضعيت بدن ومشخصات آن و همچنين محيط و عامل بيماريزا همگي با تأثيرات متقابل باعث بروز بيماري شده و امكان دوام و بقاي آن را نيز معين مي سازند در اين ميان آسيب شناسي، عوامل نگهدارنده سلامت بدن، در شناسايي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت مقابله با عوامل بيماريزا كمك خواند نمود و تصوير روشنتري از روابطي كه در تكوين بيماري وجود دارد را عرضه خواهد كرد و شناسايي درصد وقوع هريك از بيماريهايي كه بوسيله عوامل فيزيكي، شيميايي، عصبي و عفوني روي مي دهند نيز به طرح ريزي و معرفي برنامه هايي براي كاستن از اين خطرات جهت خواهد داد. شكي نيست كه پيشرفت همه جانبه يك جامعه بستگي تام به سلامت جامعه و افراد آن دارد بعبارت ديگر هرچقدر افراد يك جامعه كه نيروي فعال و سرمايه واقعي آن را تشكيل مي دهند سالم تر و شاداب تر باشند پيشرفت اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي سريعتر حاصل خواهد شد. يكي از عوامل بسيار مهم در راستاي پايه ريزي يك جامعه سالم برقراري امنيت غذايي و بويژه تأمين نيازهاي پروتئيني و انرژي لازم جهت انجام فعاليتهاي روزانه است. مقدار پروتئيني كه روزانه توسط هر فرد در كشورهاي صنعتي مصرف مي گردد در حدود 65 گرم مي باشد درحاليكه اين رقم در كشورهاي درحال توسعه تنها به 15 گرم مي رسد و با توجه به اينكه امروزه جمعيت جهان، از فقر پروتئيني و تغذيه ناكافي رنج مي برد، اين امر لطمات جبران ناپذيري بر سلامت منابع انساني وارد ساخته است. اين مسئله سبب شده است تا عرضه هرچه بيشتر و بهتر منابع پروتئيني سالم و با كيفيت و ارزاني مانند فرآورده هاي طيور به يكي از نيازهاي اصلي جوامع روبه رشد تبديل شود. بالطبع تلاش براي افزايش سرانه مصرف فرآورده هاي طيور، نيارمند بهره گيري از برنامه هاي همآهنگ مديريتي، آخرين يافته هاي علمي و افراد توانمند و با تجربه است. با طبقه بندي و شناسايي عوامل بيماريزا از نظر ميزان برخداد آنها در گله و تخمين و محاسبه ضررهاي اقتصادي ناشي از آنها برنامه ريزي براي مهارشان ساده تر خواهد شد.
در اين برنامه ريزيها بايد توجه نمود كه عوامل عصبي بيماريزا در طيور هنوز بدرستي شناخته نشده اند. آسيب هاي فيزيكي ناشي از ضربه، تشعشعات، فشار و سوختگي ها اهميت چنداني ندارند، مشكلات ناشي از عدم رعايت كامل استانداردهاي توصيه شده براي گرما، برودت رطوبت، تلفات بالايي ايجاد نمي كنند و ضررهاي ناشي از تفاوت در مقادير موجود با مقادير قانوني بطور دقيق قابل محاسبه نيستند و كمبودهاي تغذيه اي و مسموميت هاي شيميايي بندرت روي مي دهند و از همه مهمتر اينكه هيچيك از موارد يادشده مسري نخواهد بود. پس موجودات ريزبيني كه در تمامي بخش هاي پرورشي و در همه جا يافت مي شوند، گزينه اصلي خطرساز هستند.
در نظر اكثر مردم هنوز كلمه بيماري يك بيماري عفوني را تداعي ميكند زيرا از زماني كه بيماريهاي عفوني مثل جذام در متن كتاب مقدس بيان شدند، بقرط در 24 قرن پيش، در مورد كزاز و نشانه هاي آن گزارش بسيار ارزشمندي تهيه كرد شيستوزومهاي انگلي در نقاشي هاي مصر باستان نشان داده شدند و تقريباً 100 ميليون نفر در قرن ششم ميلادي در اثر طاعون تلف گرديدند تا امروز كه بيماري ايدز 43 ميليون نفر را در پنج قاره جهان آلوده كرده است، موجودات زنده بيمايزا، كابوسي هولناك براي بشريت بوده اند. علاوه براين تعداد قابل توجهي از عوامل عفوني جديد هر ساله كشف و معرفي مي شوند و اين ترس قديمي را كه بيماريهاي عفوني ممكن است همچنان بتوانند همه گيريهاي جهاني ايجاد نمايند. تشديد كنند. بعضي از اين عوامل عفوني جديد عبارتند از: ويروس ابولا، هاتياويروس، ويروس سارس و باكتري گوشتخوار (14) عامل ايجادكننده نوعي شوك سمي كه همگي آنها سبب مرگ ومير صدها تن در قرن حاضر شده اند.
در صنعت طيور نيز صدمات حاصله از بيماريهايي كه بوسيله موجودات زنده بيماريزا ايجاد مي شوند سابقه تاريخي دارد همه گيريهاي نيوكاسل و آنفولانزا كه در برخي از ايالت هاي امريكا در خلال دهه 1970 رخ داد، باعث مرگ ومير بسيار شديد و وارد آمدن ميليونها دلار خسارت گرديد. در سالهاي 84-1983 يكسري همه گيريهاي آنفولانزا درشمالغربي آمريكا بوقوع پيوست و همه را غافلگير كرد و باعث گرديد تا 17 ميليون قطعه پرنده مصدوم شوند. در حال حاضر نيز همه گيريهاي بيماري آنفولانزا با تلفات افت توليد خسارات اقتصادي شديدي همراه است.
بطور خلاصه بايد گفت كه عدم رعايت ضوابط و استانداردهاي بهداشتي در واحدها، عدم اجراي كامل قوانين نظام دامپزشكي در مراكز كشتارگاهي و عمل آوري طيور، فقدان برنامه هاي جامع و علمي در توليد انتقال و تحويل خوراك عدم برخورد مناسب با ضايعات و تلفات و سهل انگاري در برخورد با بيماريهاي داخل سالن در بسياري از واحدها و موارد متعدد ديگر باعث شده است تا زمينه براي بقاء و تكثير اغلب موجودات بيماريزا و واگير طيور فراهم آيد و بيماريهاي ميكروبي را به مهمترين و اصلي ترين و متداولترين بيماري طيور تبديل نمايد. موجودات ريزبيني كه كلاً آنها را ميكروب مي ناميم و عامل ايجاد بيماريهاي عفوني هستند تقريباً در همه جا هستند. آنها در موادغذايي، آب، خاك، ظروف و ابزار مختلف جاي گرفته اند اين نكته را بايد همواره در نظر داشت كه عوامل بيماريزاي ميكروبي هيچ حدومرزي را نمي شناسند و حتي ممكن است نظارت بر ورود و خروج كالا از مرزها نيز نسبت به عبور بيماريهاي مصونيتي ايجاد نكنند. با توجه به اين نكته كه ساختار اداري ناكارآمد همراه با احتمال افزايش بحرانهاي منطقه اي آلودگي هاي زيست محيطي، كاهش ذخاير آب آشاميدني و كاهش رشد اقتصادي و محدوديت هاي مالي كشورها و تكرار حوادث غيرمترقبه اي مانند سيل يا طوفانهاي حاره اي امكان گسترش بيماريهاي ميكروبي طيور همچون آنفولانزا را بيشتر كرده اند، ارائه يك برنامه جامع براي مهار اينگونه بيماريهاي عفوني گام اصلي براي كاستن از خسارات فراوان همه گيريها است. راهكارهاي ارائه شده از سوي سازمان بهداشت جهاني براي مهار بيماريهاي عفوني در دام و طيور شامل موارد زير است:
1- برنامه هاي كشتار
2- برنامه هاي قرنطينه
3- برنامه هاي مايه كوبي
4- برنامه هاي دارودرماني
5- برنامه هاي امنيت زيستي
هر يك از برنامه هاي فوق ممكن است به تنهايي و يا همراه با برنامه هاي ديگر بكاربرده شوند. بعنوان مثال در زماني كه بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان گرازش شده؛ ممكن است پيشنهاد گردد كه ابتدا تمامي دام ها و طيور بيمار و نيز مشكوك و در صورت نياز حتي همه آنها كه در مركز محيط آلوده قرار گرفته اند كشتار شوند و آن محل تا شعاع مشخص قرنطينه شوند تمامي مزارع پرورشي كه در خارج از اين ميحط در همسايگي آن قرار دارند، مايه كوبي شوند؛ تمامي افرادي كه با آن حيوانات آلوده در تماس بوده اند دارو مصرف نمايند و براي تمامي فضاها و اشيايي كه در تماس با حيوانات آلوده بوده اند برنامه هاي امنيت زيستي اجرا شود. دانستن اين نكته الزامي است كه هدف از مديريت بيماريهاي عفوني بايد جلوگيري از عفونت باشد و نه اينكه صرفاً براي كاهش ضايعات ناشي از بيماري متمركز شود. درمان پيشگيرانه با داروهاي ضدميكروبي در بعضي شرايط كاربرد دارد اما استفاده مداوم از آنها بعلت ايجاد سويه هاي مقاوم در آينده با مشكل مواجه خواهد شد. واكسن ها نيز كه با افزايش مقاومت در مقابل بيماريهاي عفوني به پيشگيري از آنها كمك مي نمايند به ندرت باعث مصونيت مطلق در برابر عفونت مي شوند و براي تمام بيماريهاي عفوني نيز در دسترس نمي باشند. محدوديت اطمينان به داروهاي ضدميكروبي و واكسن ها در مهار بيماريهاي عفوني، بايد به كمك اقداماتي در جهت نظارت برتماس با عوامل بيماريزا جبران شوند.
جداسازي و تفكيك اكيد با قرنطينه طيور و سالنهاي مبتلا به بيماريهاي واگير كه يكي از راههاي اصلي جلوگيري از انتشار بيماريهاي مسري است؛ احتمالاً به دليل هزينه هاي اقتصادي و يا عدم شناسايي دقيق تمامي پرندگان آلوده هميشه امكان پذير نخواهد بود. كشتار تمامي طيور آلوده و مشكوك نيز در هنگام بروز بيماريهاي مختص طيور در بسياري از موارد ضروري نيست و ممكن است توجيه اقتصادي نداشته باشد. با درنظرگرفتن همه مطالب ذكرشده و اهميت كنترل مؤثر بيماريهاي عفوتي در سودآوري بخشهاي مختلف صنعت دامپروري از جمله صنعت طيور، استفاده بجا و مناسب از هر يك از برنامه هاي كشتار دسته جمعي، قرنطينه، واكسيناسيون، دارودرماني و امنيت
زيستي در برآوردسازي خواسته ها و رسيدن به اهداف نهايي كمك بزرگي خواهد نمود.
در صنعت شديداً رقابتي طيور رسيدن به پايداري و پويايي موفقيت و سودآوري مستلزم آن است كه انتشار عفونت محدود و يا كم اثر شود و به همين دليل در كنار درمان و واكسيناسيون هزينه هاي بالايي را طلب مي كنند امنيت زيستي تعريف و مورد توجه واقع شده است.
امنيت زيستي عبارت خواهد بود از تنظيم و اجراي برنامه هاي بهداشتي كه بمنظور حفاظت از سلامت جانداران، محيط زيست و انسانها و صنايع دربرابر آفات و عوامل بيماريزا كه اين حفاظت از طريق جلوگيري از ورود آفات و بيماريهاي جديد به سالنهاي پرورش، ريشه كني يا كنترل بيماريهاي موجود صورت مي پذيرد. امروزه در صنعت پرورش طيور جهان، كنترل سيستم هاي زيستي (موجودات زنده خطر ساز) در تماس با گله هاي طيور در كانون توجه قرار دارد و لزوم طراحي و پايبندي به اجراي آن در تمام سمينارهاي معتبر جهاني مورد تأكيد است. اصطلاح جديد امنيت زيستي، متشكل از دو جزء زيست و امنيت است و بمنظور آن برقراري يك فضاي امن است كه عوامل زيستي( شامل موجودات زنده بيماريزا و سموم وابسته به آنها) قادر به آسيب رساندن به ساختارهاي مورد نظر ما نباشند. يك برنامه امنيت زيستي فشرده شرايطي را فراهم مي آورد تا عامل بيماري وارد نشود و يا در صورت حضور عوامل بيماريزا در محيط مزرعه موجب حذف و يا به حداقل رساندن آنها به يك سطح نسبتاً و يا كاملاً بي خطر گردد و بطوركلي تماس هاي خطرساز طيور با عوامل زنده بيماريزا قطع شود.
مفهوم امنيت زيست كه يك كلمه معادل آگاه بودن و مراقبت كردن است كه برپايه آگاه بودن از چگونگي ارتباطات عوامل زنده بيماريزا با محيط و ميزبان و مراقبت كردن گله در برابر اين موارد مشكل ساز استوار است.تمركز برنامه هاي امنيت زيستي برخلاف داروها و واكسن ها كه در داخل بدن فعاليت خود را انجام مي دهند برروي محيط اطراف و در خارج از بدن موجودات آسيب پذير قرار گرفته است و در واقع اين برنامه ها تكميل كننده تأكيد يكديگر مي باشند.
در نهايت هدف اين است كه بيماريهاي وارد مرغداري نشده و طيور دذر معرض آن قرار نگيرند.حضور يك بيماري، چه به صورت باليني و يا تحت باليني باعث بروز خسارات اقتصادي مستقيم يا غيرمستقيم مي شود.
براي حصول به اين هدف بايد از ورود ويروسها، باكتريها و قارچها و تك ياخته ايها، انگل ها، حشرات، جوندگان، پرندگان و حيوانات ديگر بداخل مزرعه جلوگيري نمود.
براي كاستن از اين خطرات و حفظ سلامت پرنده مي بايست عوامل مؤثر در بيماري زايي اين موجودات ريزبيني را شناسايي نمود اين عوامل به تنهايي و يا با همكاري يكديگر( در صورت همزماني رخداد آنها) باعث درهم شكسته شدن سدهاي دفاعي بدن شده و با تغيير در فعاليت طبيعي دستگاه هاي بدن باعث ايجاد بيماري خواهند شد. بررسي اين عوامل بايد در چهارچوب روابط عوامل بيماريزا،بدن و محيط انجام گيرد تا نگرش كامل تر و دقيقتري بر چگونگي بيماريزايي در مزارع پرورش را مشخص نمايد. اخيراً كاربردهاي آنچه تحليل نظام ناميده مي شود توسط متخصصان بوم شناسي و همه گير شناسي و پژوهشگران علوم باليني مورد استفاده قرار گرفته است و


دانلود


پروژه:



بررسی


امنیت


زیستی


جهت


کاهش


بیماریهای


عفونی


و


راهکارهای


مهار


بیماری


بوسیله


برنامه‌های


امنیت


زیستی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق معرفي سمپاش ميكرونر - فارس مقاله

دانلود تحقیق ، پروژه و ... معرفي امنيت زيستي بعنوان روشي براي كاهش بيماريهاي عفوني ...

دانلود پروژه آماری spss بیماری های ام.اس و راه های پیشگیری ...

بيماري ام.اس يك بيماري عود كننده است كه در اثر از بين رفتن غلاف سفيد رنگ"ميلين"رشته هاي عصبي درمغزو نخاع ايجاد مي شود.اين بيماري در افراد 16تا40 ساله شايع تربوده و در زنها بيشتر از مردها ديده مي شود.

لیست پایان نامه های آماده جهت دانلود و استفاده به عنوان ...

... آماده جهت دانلود و استفاده ... امنيت زيستي بعنوان روشي براي كاهش بيماريهاي عفوني ...

شرکت تعاونی بوقلمون زرین - فروش جوجه بوقلمون - مقالات

با توجه به وقوع پي در پي بيماري ها و كاهش ... و امنيت زيستي ... زيستي در غالب برنامه هاي ...

نصب و استفاده از MSTAT-C در ویندوز 64 بیتی و سون به بعد و ...

بيماري هاي عفوني ناشي ... و منابع طبيعي و امنيت زيستي ... و راهكارهاي كاهش ...

تحقیق امنیت زیستی - nikanlink.com

فصل اول: معرفي امنيت زيستي به عنوان روشي براي كاهش بيماري هاي عفوني.

فایل های دسته بندی پزشکی - hdaneshjoo.com

معرفي امنيت زيستي ... براي كاهش بيماريهاي عفوني: ... دانلود، پروژه، مقاله، و ...

فایل های دسته بندی پزشکی - hdaneshjoo.com

بخشی از متن معرفي امنيت زيستي بعنوان روشي براي كاهش بيماريهاي عفوني:با وجود بهبود شرايط زندگي هنوز هم بيماريها پس ازبلاياي طبيعي مهمترين عوامل آسيب زننده‌اي بشمار مي‌آيند كه تاكنون مهار نشده‌اند و خسارات مالي و جاني فراواني به بار مي‌آورند.

فایل های دسته بندی پزشکی - hdaneshjoo.com

معرفي امنيت زيستي ... براي كاهش بيماريهاي عفوني: ... دانلود، پروژه، مقاله، و ...

پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری، تحقیق دانشجویی ...

معرفي امنيت زيستي بعنوان روشي براي كاهش بيماريهاي عفوني 219 ص ... بررسی و نقش ...

امنیت زیستی - poshe.ir

در جریان آخرین اخبار، مسابقات و اطلاعیه ... كه تاكنون مهار نشده‌اند و خسارات ...





پاورپوینت بانكداري الكترونيك



دانلود فایل فلش فارسی سونی Sony Xperia Z3+ dual E6533 اندروید 7.1.1 مخصوص فلش تولزبا لینک مستقیم

تحقیق در مورد فیزیولوژی کلیه (word)





پاورپوینت فصل اول علوم تجربی هفتم