دانلود رایگان


981 - بررسی تشکیل و مرگ ستاره ها و مروری بر صور فلکی ماه های سال و انواع کهکشانها - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تشکیل و مرگ ستاره ها و مروری بر صور فلکی ماه های سال و انواع کهکشانها

دانلود رایگان 981 - بررسی تشکیل و مرگ ستاره ها و مروری بر صور فلکی ماه های سال و انواع کهکشانها فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 65مرگ ستاره 1
مراحل مرگ ستاره 2
سياهچاله ها 4
مقدمه 5
نحوه تشكيل ستاره 6
مقياس قدري 7
روشنايي ستاره 8
اندازه گيري دماي ستارگان 9
اندازه گيري فراواني عناصر در ستارگان 10
منابع انرژي 11
عرض جغرافيايي و ستارگان دور قطبي شمالي 13
نامهاي ستارگان 15
نقشه ستارگان را چگونه به كار بريم ؟ 16
ستارگان صورت فلكي جاثي 22
ستاره نوتروني 25
كهكشان 29
كهكشان بيضوي 34
كوازارها 37
تصادف كهكشانها 38
ستاره 39
جستارهاي وابسته 40
كشف برزگترين ستارگان راه شيري 42
تولد و مرگ ستارگان 46
نتيجه گيري 53
منابع و ماخذ 65مرگ ستاره


ستارگان پس از تولد و زندگي خود که گاها عمرشان به ميلياردها سال هم مي رسد، به مرحله مرگ مي رسند. مرگ يک ستاره به يکي از سه صورت زير امکان پذير است: تبديل به کوتوله سفيد ، تبديل به ستاره نوتروني ، تبديل به سياهچاله.

نگاه اجمالي
سراسر زندگي ستاره به يک ميدان نبرد شبيه است. نيروي گرانش سعي دارد که ستاره را منقبض و خرد کند، ولي با مقاومت فشار رو به بيرون ماده ستاره روبرو مي شود، اما سرانجام ستاره تحليل مي رود. گرانش کنترل را بدست مي گيرد و ستاره شکل کاملا متفاوتي با ستاره اي معمولي و سالم مانند خورشيد به خود مي گيرد. حتي اگر جرم ستاره بسيار زياد باشد، ممکن است با تبديل به يک سياهچاله در اعماق فضا ناپديد شود.
گرانش يک ستاره
نيروي گرانش ، همواره جذب مي کند و مايل است که ذرات ماده را هميشه به هم نزديکتر سازد. ما به اين سبب وزن داريم که جرم زمين جرم بدن ما را به طرف خود مي کشد و در نتيجه نيروي گرانشي هر يک از اتمهاي بدن ما ، اتمهاي ديگر را به طرف خود مي کشد. از آنجا که جرم يک ستاره معمولي بسيار زياد است و حتي ممکن است يک ميليون بار بيشتر از جرم زمين باشد، گرانش دروني آن نيز بسيار شديد است.
لحظه اي اعماق خورشيد را مجسم کنيد، فشار آن در يک دهمي فاصله سطح تا هسته تقريبا يک ميليون بار بيشتر از فشار جو در سطح زمين است. در اين فاصله ، فشار با مقاومت گازهاي داغ درون خورشيد روبرو مي شوند، هنگامي که آتش هسته اي رو به کاهش مي گذارد، گاز ستاره سرد مي شود و بعد گرانش به نيروي مسلط تبديل مي شود. آنچه در اين مرحله روي مي دهد، به جرم ستاره بستگي دارد.
مراحل مرگ ستاره
ستاره اي رو به مرگ ، مانند خورشيد در هم فرو مي رود تا به اندازه زمين برسد. در اين روند هيچ انفجار واقعي و قابل توجهي رخ نمي دهد. ستاره فقط به توده اي از خاکستر راديواکتيو تنزل مي کند و به آرامي سوسو مي زند. در اين مرحله ، ستاره به يک کوتوله سفيد تبديل مي شود. يک فنجان از ماده آن يک صد تن وزن دارد.
ستاره نوتروني
اگر جرم ستاره اي بسيار بيشتر از خورشيد باشد، فشار فرو ريزش مرحله کوتوله سفيد را نيز پشت سر مي گزارد و متوقف نمي شود، آن قدر فرو ريزش ادامه مي يابد که قطر ستاره به حدود ده کيلومتر مي رسد. در اين نقطه ستاره گلوله اي است چگال از ذرات هسته اي که آن را ستاره نوتروني مي نامند. يک فنجان از ماده آن يک ميليون ميليون تن وزن دارد. برخي از ستارگان نوتروني به سرعت مي چرخند و در هر بار چرخش تابشهايي در طول موج راديويي گسيل مي کنند، اين گونه ستاره هاي نوتروني ، تپ اختر (پولسار) نام دارد. در قلب سحابي خرچنگ ، تپ اختري وجود دارد که سي بار به دور خود مي چرخد.
بررسی


تشکیل


و


مرگ


ستاره


ها


و


مروری


بر


صور


فلکی


ماه


های


سال


و


انواع


کهکشانها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


916 بررسی ریخته گری و مراحل آن :: دوره CompTIA Network+ ...

916 بررسی ریخته گری و مراحل آن فرمت فایل: ورد – Word و قابل ... پر مخاطب ها ...

بهترین سایت خرید پروژه, تحقیق, پایان نامه و مقاله آماده ...

981 - بررسی تشکیل و مرگ ستاره ها و مروری بر صور فلکی ماه های سال و انواع ...

412 بررسی جرایم مبهم بزه های نامعین و رویه های قضایی آن ...

412 بررسی جرایم مبهم بزه های نامعین و رویه های قضایی آن فرمت فایل: ورد Word و قابل ...

412 بررسی جرایم مبهم بزه های نامعین و رویه های قضایی آن ...

412 بررسی جرایم مبهم بزه های نامعین و رویه های قضایی آن فرمت فایل: ورد Word و قابل ...

364 آشنایی با انواع پستهای فشار قوی و اجزای تشکیل دهنده ...

364 آشنایی با انواع پستهای فشار قوی و اجزای ... قوی و اجزای تشکیل دهنده ... ها در جستجو ...

364 آشنایی با انواع پستهای فشار قوی و اجزای تشکیل دهنده ...

364 آشنایی با انواع پستهای فشار قوی و اجزای ... قوی و اجزای تشکیل دهنده ... ها در جستجو ...

440 آشنایی با جوشکاری زیرپودری و اصول عملیات آن :: دوره ...

... بررسی تشکیل و مرگ ستاره ها و مروری بر صور فلکی ماه های سال و انواع کهکشانها 980 - بررسی ...

364 آشنایی با انواع پستهای فشار قوی و اجزای تشکیل دهنده ...

364 آشنایی با انواع پستهای فشار قوی و اجزای ... قوی و اجزای تشکیل دهنده ... ها در جستجو ...

412 بررسی جرایم مبهم بزه های نامعین و رویه های قضایی آن ...

412 بررسی جرایم مبهم بزه های نامعین و رویه های قضایی آن فرمت فایل: ورد Word و قابل ...

تحقیق آماده در مورد چگونگی مداخله در استرس و بحران ویژه والدینتحقیق آماده در مورد چگونگی مداخله در استرس و بحران ویژه والدین