دانلود رایگان


پاورپوینت در مورد بکارگیری و مقایسه مدلهای سری زمانی در افزایش دقت پیش بینی تقاضا برای محصولات شرکت قند شیروان -44 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت در مورد بکارگیری و مقایسه مدلهای سری زمانی در افزایش دقت پیش بینی تقاضا برای محصولات شرکت قند شیروان 44 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد بکارگیری و مقایسه مدلهای سری زمانی در افزایش دقت پیش بینی تقاضا برای محصولات شرکت قند شیروان -44 اسلاید امروزه علم مدیریت بخصوص مدیریت تولید نمی تواند ادعا کند که به تنهایی و بدون استفاده از مدیریت علمی می تواند به کار خود در زمینه تولید محصول یا خدمت ادامه دهد و هر سازمانی برای ادامه حیات خود و تضمین موفقیتش در بازار رقابتی نیازمند پیش بینی آینده است زیرا تمامی فرایندهای تولید، از تولید کننده ماده اولیه گرفته تا زمانی که محصول یا خدمت به دست مشتری یا مصرف کننده می رسد همگی از اصول و قواعد خاصی تبعیت می کنند که تخطی از هیچ کدام از قسمت های آن امکان پذیر نمی باشد. پیش بینی نیز یکی از روش های مدیریت علمی است که زمان زیادی از ابداع آن نمی گذرد با این حال، شرکت قند شیروان نیز در راستای بهره گیری شیوه های نوین مدیریت علمی و با توجه به اهداف بلند مدت برنامه پنجم توسعه، نیاز خود می بیند که حداکثر کارایی با حداقل هزینه را بدست آورد که تأثیر زیادی بر روی کیفیت محصول تولیدی و کاهش قیمت تمام شده محصول خواهد گذاشت.
اهداف
الف- پیش بینی میزان تقاضای محصولات اصلی تولیدی در شرکت قند شیروان
ب- پیش بینی تقاضای محصولات اصلی به صورت سالانه، فصلی و ماهانه.
ج- بهره گیری از روش های مختلف پیش بینی و انتخاب بهترین روش و سیستم پیش بینی که کمترین میزان انحراف از مقادیر واقعی را داشته باشد.
:اجزای تشکیل دهنده سری های زمانی
انواع پیش بینی:
پیش بینی قضاوتی:
-1 روش دلفی -2روش توافق جمعی

پیش بینی بر مبنای گذشته:
-1 روش نایو یا آخرین دوره
-2 روش میانگین متحرک
-3 روش میانگین ساده
-4 روش میانگین متحرک وزنی
-5 روش نمو هموار ساده
-6 روش نمو هموار هولت-وینترز
نمو هموارهولت و ینترز روندی
نموهموار هولت وینترز فصلی
-7 روش پیش بینی رگرسیون خطی
روائی تحقیق و اعتبار:
شروط لازم جهت به کار گیری سریهای زمانی
بررسی مدلهای سری زمانی برای تقاضای قند به صورت سالانه
مدل نایو یا آخرین دوره جهت تقاضای سالانه قند:
سالیانه شکر (RMSE) خطاها جذر میانگین مجذور
بررسی مدلهای سری زمانی برای تقاضای قند به صورت ماهیانه
ماهیانه شکر (RMSE)ها خطا جذر میانگین مجذورپاورپوینت


در


مورد


بکارگیری


و


مقایسه


مدل


های


سری


زمانی


در


افزایش


دقت


پیش


بینی


تقاضا


برای


محصولات


شرکت


قند


شیروان


روش


میانگین


نمومقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله مدلهاي زمانی تحلیل و پیشبینی دماهاي فرین ...

... بکارگیری و مقایسه مدلهای سری زمانی در افزایش دقت پیش بینی تقاضا برای محصولات شرکت قند ...

ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله ...

دانلود فایل پاورپوینت بکارگیری و مقایسه مدلهای سری زمانی در افزایش دقت پیش بینی تقاضا برای ...

فروشگاه اوراکل فایل دانشجو - مطالب ارسال شده توسط oraclefile

ما بهترین محصولات را برای رضایت ... شده این پاورپوینت در مورد ... و پیش بینی تخریب ...

پاورپوینت - 1 - oraclefile.rozblog.com

ما بهترین محصولات را برای رضایت ... ایرانی در 58 اسلاید پاورپوینت و ... و پیش بینی تخریب ...

پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز

3 بعدی اسکچاپ : MUSEUM C6